Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

DoctorMengele.com

   

2015 Čeští politici 1 2015 Čeští politici 2 Protokol udělení cen Podklady pro udělení

 

 

Shromáždění za lidská práva Ústavu pro studium porušování lidských práv

se rozhodlo udělit následující cenu:

Dr. Mengele Cena

Cena doktora Mengele na rok 2015

českým politikům:

Václav Klaus, Miloslav Kalousek, Bohumil Sobotka, Pavel Bělobrádek, Jiří Dienstbier Jr., Andrej Babiš, Milan Chovanec, Karel Schwarzenberg, Václav Havel in memoriam a Robert Pelikán

 

Pro porušování lidských práv, vzhledem k jejich současné či předchozí roli v porušování, podpoře porušování, nebo ignorování porušování ústavního pořádku České republiky, který zahrnuje Ústavu, Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy o lidských právech, včetně Mezinárodního paktu o Hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které jsou uvedeny v rámci české právní vyhlášky č. 120/1976 Sb. To, co je přísnější v ústavním pořádku, platí a práva zaručená v obou paktech nesmí být snížena. Stát musí vždy pracovat na jejich zlepšování. Tato práva, mimo jiné zahrnují právo na práci a právo na byt. Oba tato práva byla, po pádu komunismu, hrubě porušena post-komunistickým státem. Jedením z nejvýznamnějších porušení, dle Globálního indexu otroctví, je otroctví. Dalším významným porušením je způsob, jak "exekuce" (zabavení majetku) jsou prováděny takzvanými "exekutory", kde pro neexistující nebo minimální dluh, jedinec často ztrácí svůj domov a stane se bezdomovcem, zatímco tito státem autorizovaní úředníci mohou vniknout do jeho domova, když tam není, a zabavit majetek, aniž by mu museli předem doručit dokumenty, že něco dluží. Mohou dokonce zabavit a prodat v aukci majetek, který je v tom domově, a který patří někomu jinému, než "dlužníkovi". V souvislosti s otroctvím, Česká republika má nejvyšší procento otroků z celé Evropy. Tak hrubé všeobecné porušování lidských práv v Československu v době socialismu nikdy neexistovalo. Nejhorší je to, že post-komunistický režim, zatímco je zapojen do tak hrubého porušování, nebo je za něj zodpovědný, měl tu drzost opakovaně maximálně kritizovat jiné národy pro porušování lidských práv, a to navzdory skutečnosti, že tyto národy je porušují mnohem méně. Mezi hlavní hrubé porušování lidských práv post-komunistického režimu je zničení vysoce rozvinuté kultury, školství, průmyslu, vytvoření bezdomovectví, korupce, rasové diskriminace, justičního a policejního systému, který zcela ignoruje zákony a ústavní pořádek, fabrikuje falešná obvinění a důkazy, zavírá lidi do vězení nebo psychiatrických léčeben na doživotí pro zločiny, které nespáchali, nebo pro psychické choroby, které nemají. Také udržuje minimální mzdu a důchod na asi poloviční úrovni, než která odpovídá stavu české ekonomiky, tím, že umožňuje tunelování finančních prostředků (v podobném rozsahu jako je velikost státního rozpočtu) do daňových rájů, do šedé a černé ekonomiky, umožňuje odsávání financí ze státních zakázek formou úplatků, atd.

www.DoctorMengele.com

 

Copyright © www.DoctorMengele.com

ENGLISH     The site is under construction. Until the completion is announced here¨, it may contain errors, inaccuracies, etc., for which we are apologizing. If you see anything wrong, please contact us and we will investigate and will it correct as necessary.

CZECH     Webové stránky nejsou dokončeny. Jejich dokončení bude zde oznámeno. Do té doby mohou obsahovat chyby či nepřesnosti, za což se omlouváme. Jestli nějaké naleznete, prosíme, kontaktujte nás. Zkontrolujeme a opravíme, jak bude třeba.

fastwestcom@gmail.com