Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

DoctorMengele.com

   

2015 Čeští politici 1 2015 Čeští politici 2 Protokol udělení cen Podklady pro udělení

 

 

Ukázky některých podkladů pro udělení cen

fyzické týrání Čadkové manželem

 

Následuje shrnutí části podkladu, který byl použit pro udělení ceny. Podklady obsahovaly listinné důkazy, nahrávky, soudní protokolace, mediální články, svědectví, fotografie, atd. 

Jedná se o větší aféru, než jsou aféry plzeňských práv a Kajínek. Stejní aktéři. Maximální svinstva. Politikové, kteří v tom jedou, a média mlčí.

 

3. 7. 2016

 

JUDr. Rösch vyžaduje, aby mu Čadková zaplatila ohromnou sumu do 30. 6. 2016, i když ví, že ji Čadek s jeho pomocí o vše obral. Přesto hrozí exekucí. Je mu jedno, že lidská práva Čadkové byla u soudu vedeném soudkyní pí. Tlustou plně pošlapaná.

 

Učitelka Mgr. Čadková byla obraná o desetimiliony s pomocí plzeňských soudců jako JUDr. Josef Miller, ex komunista, ex lampasák a soudkyně JUDr. Tlustá, bývalá armádní prokurátorka. Dále s pomocí bílých koní Lenky a Tomáše Děkanovských. Soudy proti Čadkové vede Roman Čadek buď přímo, nebo prostřednictvím bílých koní Děkanovských. Lenka Děkanovská je jeho sestra. Ve všem je společný jmenovatel a to AK Vovsík Rösch Kocina (VRK). Soudci se dopouští trestných činů proti Čadkové. Když to pojmenujeme pravým jménem, Rösch obyčejně vzrušeným hlasem vyzývá k vedení trestního řízení proti nám. To se již jednou stalo, kdy proti nám bylo vedeno rozsáhlé bezdůvodné trestní stíhání pro zločiny proti státu, soudcům, vedením soudů a Čadkovi, kterého jsme prý neprávem označili za rasistu. Že bychom udělali chybu? Myslíte, že jsme ho měli označit třeba za antineonacistu? Nevíme, co je správné, ale uváděl, že navštívil rodinu Hitlera, z jeho rétoriky lze usoudit, že nenávidí jak říká „negry,“ „homoklády,“ muslimy, „cikány“, Filipínce nazývá „vopice“ či „vopice na motorkách,“ atd., jak uváděl na Facebooku. Mimo Facebook užíval horší rasistické výroky. Röschovi a jiným advokátům z VRK jsme tyto informace či důkazy dodali, přesto útok na Čadkovou Röschem a spol. nepřestává. Čadek si předtím stěžoval, že ho Rösch stojí ohromné peníze. V USA by normální advokát takového člověka tak proti ženě se snědým národnostním původem nikdy nezastupoval, navíc kdyby byl politik jako je Röch, pokud by nebyl členem Kukluxklanu či nějaké nacistické organizace, podobné zastoupení by absolutně nepřicházelo v úvahu. Ovšem tady nejsme v USA. Ve volební kampani Rösch tvrdil, že má smysl pro fair play, pro kamarádství, snaží se pomáhat slabším a chránit je.

 

Čadková byla o vše obraná a nemůže si dovolit advokáta, navíc STB a ODS volavky, které pracovaly pro zájmy Čadka, proti nám rozjely ohromnou zastrašovací kampaň. Dostávali jsme anonymní výhrůžky zabitím, přímé výhrůžky od Čadka v podobném směru. Policie nám nejprve řekla, že to začne vyšetřovat, až se to stane, ale po dalších výhrůžkách Čadkem nám dala na 2 měsíce ochranu, Čadka ale upozornila na vyšetřování, tak ten ukryl prakticky všechny stopy. Další výhrůžky brala jako silná slova, výhrůžkami řezníkem se odmítla zabývat. Čadek se s policisty z krajského ředitelství po léta každý týden opíjel. Nosí či nosil tričko „Mrdá ti.“ Děkanovský, v zastoupení VRK nevěděl u soudu, že vede 3 soudy o bytě, věděl jenom o jednom. Přiznal, že za něho vyřizuje věci u VRK Čadek. Ani Děkanovský, ani Děkanovská nevěděli, kde přesně je byt, který vlastní. Děkanovská u soudu přiznala, žer je na ni byt napsán pouze papírově. Mgr. Pech z VRK dodal soudu falsifikát smlouvy o bytě. Kdy jsme poukázali na to, že se jedná o falsifikát, tento důkaz stáhnul. Když je v soudní síni Rösch, Mgr. Vovsík nebo Pech, často nemusí prakticky nic dělat. Soudci více méně dělají vše za ně. Nám bezdůvodně ustanovili opatrovníky Bártu a Nohovce, z AK Bárta a Nohovec, kteří zjevně pracují pro protistranu, Nohovec přímo v soudní síni řekl, že tam jsou proto, aby „ohlídali ty smlouvy.“ Když byli vyzváni k závěrečnému návrhu, neměli zájem ho pronést. Když jsme ho pronesli my, znevěrohodnili ho. To, že jsme ve stejné věci měli proti sobě soud, nezajímalo ani ty opatrovníky za stejné AK, ani soudce ex komunisty. Opatrovníci s námi věc nikdy neprobrali, je jim, stejně jako soudcům jedno, že v ně nemáme žádnou důvěru, že nám byli ustanoveni z  psychických důvodů, které diagnozovali soudci sami, nikoli odborníci v oboru, a ti, když jsme potom navštívili, všichni, i ti z ambulance psychiatrie FN se shodli, že netrpme žádnou vážnou duševní chorobou, jak soudci uvádí, ale jsme úplně normální. Soudce ani opatrovníky to nezajímá. Máme je nadále. Jsou tam jako pojistka, abychom soudy prohráli. AK Vovsík Rösch Kocina (VRK) je spojena s aférou Kajínek, s plzeňskými právy, jméno ex ministryně Kovářové bylo uváděno v hlavičce dokumentů, které dodávali soudům, kde byly také jejich jména. Kocina z VRK ji chválil, Görges v VRK jí dělal prvního náměstka a dostával od ní velmi vysoké odměny. Rösch uváděl, že Kovářová nemá s VRK nic společného, ale prý s Pospíšilem. Také uváděl, že není pravda, co o něm Pospíšil říkal, naopak, Pospíšil je prý ten, kdo má konexe s lidmi jako kmotr Jurečko. JUDr. Vovsík se s námi sešel a tahal z nás důvěrné informace. Přestože Rösch již přes měsíc zastupoval Čadka. ČAK v tom neviděla problém, v ní mají či měli funkce jak Rösch, tak Vovsík, ten v kární komisi. Tvrdí, že jsou nezávislí advokáti, přestože Mgr. Vovsík v korespondenci uváděl, že klienta zastupuje VRK jako taková a u soudů snad všichni z té firmy suplují všechny, jak je zřejmé z dokumentů, které soudům dodávají.

 

Rösch zastupoval Mgr. Vovsíka. Prý se opil omylem, když omylem vypil přes půl litru bylinek v alkoholu, které měl brát po kapkách, ale omylem je bral po lahvičkách. Soud nakonec vyhrál. Rösch zastupoval mafiána Vlasáka v kauze Kajínek. Nesedí, přestože jak bylo soudcem uvedeno, byl to on, kdo objednal vraždy. Sedí Kajínek. Rösch uvedl, že právem, stejně tak uvedl ex policajt Jiří Vlasák, z kauzy Kajnek, který byl Čadkové také ustanoven jako opatrovník a podrazil ji. Röschová zakládala plzeňská práva, což ji prý napadlo při skleničce vína, ale nevěděla co se tam děje. Nevěděla ani, že byla vedena ve sněmovně jako JUDr. Z ODS ji dle info na netu vyrazili, protože ten titul neměla.

 

U soudu o výživné, v odvolávacím řízení, Rösch pronesl mimo jin následující nepravdy, lhala i soudkyně Polednová, ex komunistka. Zde jsou některé Röschovy lži:

 

Mám za to, že KS napravil (lež)  tato dílčí procesní pochybení a ty zbývající listiny, které soud 1.st. nepřečetl k důkazu přečetl krajský soud. Jednalo se o ohromné množství listin z naší strany, ve spisu, který byl opakovaně vybrakován a přečíslován tak, aby nebylo možno zjistit, jaká čísla byla na listinách původně. Spisový index ne jen, že nebyl po léta veden, co tam bylo, bylo také měněno.

 

soud 1. st. velmi citlivě hodnotil tu situaci (lež), shrnul všechna pro a proti  (lež) a postupoval naprosto správně (lež), pokud tuto žalobu zamítl

 

Pan Toman, který je zručný co se týče IT techniky (lež), tak se dostal nějakým způsobem do počítače pana Čadka (není pravda, byl to rodinný počítač, patřil i Čadkové a Čadek ho ponechal o dovolené bez hesla otevřený na svém kontě, měl tam nahrávku přeoperování muže na ženu, což byla výhrůžka Tomanovi, podobně mu vyhrožovala podlá ODS volavka Šmejd, detektiv, který pracoval pro Čadkovy zájmy)  a zjistil si adresy klientů té firmy, těch bylo 300 nebo 350, všem těm klientům psali různé hanlivé dopisy (lež, žádné dopisy jsme žádným klientům nikdy nepsali).

 

Kdokoli s nimi přišel do styku, ať se jednalo o OZ, o opatrovníka, ať se jednalo soudce okr. soudu, ať se jednalo o soudce KS, ať se jednalo o advokáty, ať se jednalo o korektního (lež) advokáta jako je JUDr. Bárta, když vždy neřekli to, co chtěla paní žalobkyně slyšet, tak prostě okamžitě atakovali, okamžitě psali na všechny stížnosti (není pravda, jenom jsme si pravdivě stěžovali na jejich svinstva, navíc Čadková nic nepsala).

 

neustále byli atakováni klienti té firmy, (lež, nikdo žádné klienty neatakoval, nikdo s nimi nekomunikoval)

 

v tom sporu neříkali pravdu (lež), lhali tam (lež), a i k této skutečnosti je třeba, jaksi z té, při zkoumání, z hlediska té v souladu s dobrými mravy či rozporu s dobrými mravy, přihlédnout. Je třeba přihlédnout k tomu, že paní Čadková, až na krátkou výjimku, od té doby co dostudovala pedagogickou fakultu tuším, tak prakticky celý život nikdy nepracovala (lež, prakticky celou dobu po mateřské dovolené, než ji Čadek o podnikání připravil, podnikala, takže pracovala).

 

Když se jí to hodí (lež), tak si obstará potvrzení od lékaře, že jaksi je na tom psychicky a nervově špatně, obvykle patrně od svého známého lékaře (lež, žádný z lékařů, které ji léčili a dávali jí zprávy, nebyli její známí), když se jí to nehodí (lež), tak si zase obstará potvrzení, že jí není špatně, že jaksi je schopna promiskue (co to je?), vytáhne to či ono potvrzení, které se jí hodí či nehodí (lež) a vlastně nikdy nepracovala (lež), nikdy (lež). Čili aby někdo, kdo nechce dělat (lež), přiživoval na tom druhém (lež)  a aby žádal výživné, to je skutečnost, která vedla soud 1.st., jako jeden z dílčích faktorů k tomu, že tu žalobu zamítl (lež, jeden faktor byla soudkyně Tlustá, která je známá osobním vztahem s VRK. V západních demokratických státech by uváděli „podplaceně se chovající soudkyně.“ Další faktor byl Čadek s jeho známou morálkou a VRK, která tomuhle homofoborasistovi, často s chováním podnikatele na východ od Užgorodu, pomohla proti čestné upřímné nevinné učitelce se snědým národnostním původem, o rasismu a chování Čadka byla přitom VRK plně informovaná. Také byla informovaná či jí byly poslány důkazy o tom, že se Čadka ptal na FB kamarád, jestli stále ještě „ojíždí“ všechno, či něco v tom smyslu a že měl na počítači, který užívala jeho 14 letá dcera své nahé fotky v jistém stavu)

 

šikanuje se kdokoli včetně soudců (lež, pravda není šikana)  a pravděpodobně se to paní žalobkyni či spíše panu Tomanovi dělá pleasure (lež), že je to prostě uspokojuje (lež), že je to baví (lež)  a že prostě jaksi jim to dělá dobře (lež)  léta a léta se soudit (absolutně ta nejhoráznější lež, řízení po léta zdržovala pí. Tlustá, Rösch apod.). Myslím si, že i k tomu je třeba přihlédnout, pokud jde o to, zda-li má být přiznáno výživné či nikoli.

 

Ale připadá nám jaksi protismyslné, aby na jedné straně byla žaloba zamítnuta s (lživým) odůvodněním, že jsou zde určité mravní důvody (lež), které brání přiznání té žaloby, ale zároveň nebyly protistraně přiznány náklady řízení s odůvodněním, že by nebylo morální, aby žalobkyně platila ty náklady řízení. To se domnívám, že v sobě obsahuje vnitřní protiklad, že to je vlastně určitý protimluv a jsme přesvědčeni o tom, že by ty náklady řízení přiznány měly být a proto navrhujeme, aby v tomto směru bylo našemu odvolání vyhověno a aby byly ty náklady řízení, tak jak jsme si je dovolili specifikovat v tom písemném odvolání, tak aby v té částce 589.088,50 byly ty náklady před soudem 1. st. přiznány a v tomto směru aby byl ten výrok o nákladech řízení z rozsudku soudu 1.st. změněn.

 

Copyright © www.DoctorMengele.com

ENGLISH     The site is under construction. Until the completion is announced here¨, it may contain errors, inaccuracies, etc., for which we are apologizing. If you see anything wrong, please contact us and we will investigate and will it correct as necessary.

CZECH     Webové stránky nejsou dokončeny. Jejich dokončení bude zde oznámeno. Do té doby mohou obsahovat chyby či nepřesnosti, za což se omlouváme. Jestli nějaké naleznete, prosíme, kontaktujte nás. Zkontrolujeme a opravíme, jak bude třeba.

fastwestcom@gmail.com